Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

leninek9
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus
Reposted from0 0

January 30 2020

leninek9
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
leninek9
leninek9
leninek9
leninek9
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
leninek9
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromrol rol viaabsolutelyfuckingnot absolutelyfuckingnot
leninek9
8509 7563 500
leninek9

March 12 2017

leninek9
Mężczyzna nudzi się kiedy ma przewagę. Kiedy ma kobietę na każde wezwanie. Kiedy ona przestaje być dla niego wyzwaniem. Kiedy on mówi skacz, a ona pyta jak wysoko. Kiedy chce spędzić z nim każdą wolną chwilę.
— pokolenieikea
leninek9
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
leninek9
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
leninek9

"Tylko, że tego, myślała, właśnie tego mam po dziurki w nosie. Tego nieustannego analizowania- z jednej strony to, z drugiej tamto. Z jednej strony wygląda na to, że mu na mnie zależy, z drugiej-że niekoniecznie. Z jednej strony powinnam o nim zapomnieć. Z drugiej strony, jak tonący brzytwy, powinnam chwytać się każdego źdzbła miłości, które mam w zasięgu ręki. Z jednej strony to może okazać się bardzo skomplikowane. Z drugiej-to nigdy nie jest proste. Jeżeli chodzi o miłość."

— Asa Larsson- "I tylko czarna ścieżka"
leninek9
leninek9
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
leninek9
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
leninek9
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover ‘Buntownik’
leninek9
I nie wiem już, czy chcę by po prostu zniknął z mojego życia, czy aby pozostał w nim na zawsze. 
leninek9
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaabsolutelyfuckingnot absolutelyfuckingnot
leninek9
4859 a908 500
Reposted frompatpat patpat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl