Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

leninek9
6499 d1d2
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue

May 14 2015

leninek9
9369 aee1
Reposted fromcocomove cocomove vianudnik-pierdoly nudnik-pierdoly
leninek9
Zakochiwałam się w nim powoli, pierwszym tygodniem była przyjaźn, drugim tygodniem zauroczenie, trzecim miłość, a po miesiącu nie mogłam bez niego żyć. 
— ...
leninek9
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam vianudnik-pierdoly nudnik-pierdoly
leninek9
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
leninek9

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
leninek9
Claude Monet 1923
1447 e91e
Reposted fromkittywearsribbons kittywearsribbons
7650 f99e

seeaann:

WELCOME TO SEA WORLD MOTHERFUCKER

Reposted fromstalkerosity stalkerosity

May 13 2015

leninek9
3298 530c
Reposted fromtumnieniema tumnieniema
leninek9
1053 9505 500
Reposted fromfoods foods

May 12 2015

8576 976c 500

lizardexposer:

I love this. Support mothers who want an education to benefit their child (and themselves) at all costs

Reposted fromlore-the-keeper-of lore-the-keeper-of
leninek9
Czasem miałem wrażenie, że noszę znak z napisem: “dowalcie mi”.
— Richard Paul Evans
Reposted frompieprzycto pieprzycto
leninek9
7794 bb15 500
Reposted fromrol rol

May 06 2015

leninek9
Ostatnio ciągle tak jest. Staram się coś powiedzieć, ale do głowy przychodzą mi tylko nieodpowiednie słowa albo całkowicie różne od tych, które mam na myśli. Próbuję sama się poprawić, lecz wychodzi tylko gorzej. Tracę wątek. Tak jakbym była rozszczepiona na dwie i sama ze sobą bawiła się w berka. Po środku jest wielki słup i gonimy się wokół niego. Tamta druga ja zawsze zna właściwe słowa, lecz ta ja nigdy nie może tej drugiej złapać.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromSandria Sandria

April 18 2015

leninek9
6470 a497
Sad queen, Happy queen!
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
leninek9
Reposted fromgeo404 geo404
leninek9
6530 8c50
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle
leninek9
6540 e613
Reposted fromcichystuKot cichystuKot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl